Green Zielone światło dla tańszego prądu

Kreator umowy

Informacje:
Przygotuj:
1) dowód osobisty
2) ostatnią fakturę za energię elektryczną
Jeśli jeszcze nie wybrałeś oferty dla siebie – sprawdź ją [tutaj]
Link do pobrania podstawowych informacji dotyczących umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz oświadczenia konsumenta dotyczącego umowy dystrybucyjnej: [tutaj]
Link do pobrania Ogólnych Warunków Umowy: [tutaj]
Link do pobrania wzoru umowy na dystrybucję [tutaj]
Link do pobrania Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej [tutaj]

Jeśli na którymś z etapów napotkasz problemy, zgłoś się do naszego Centrum Obsługi Klientów. Kontakt znajdziesz po prawej stronie.
Oświadczenie:
Pobrałem i zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi umowy sprzedaży energii elektrycznej
Wyrażam zgodę na przesłanie umowy drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres email.
Wybierz dystrybutora energii
Dane osobowe według aktualnych dokumentów klienta
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny (jeżeli inny):
Dodatkowe zgody
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych przez Sprzedawcę innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym, firmom telemarketingowym, z którymi Sprzedawca współpracuje lub zamierza współpracować.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na składanie przez Sprzedawcę propozycji zawarcia umów lub zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian do Umowy, na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Wybór oferty

Punkty Poboru Energii (PPE)

Licznik PPE 1
własność dzierżawa najem
Umowa najmu lub dzierżawy nie może obowiązywać na czas krótszy niż umowa sprzedaży energii elektrycznej
TAK   NIE
Licznik PPE 2
własność dzierżawa najem
Umowa najmu lub dzierżawy nie może obowiązywać na czas krótszy niż umowa sprzedaży energii elektrycznej
TAK   NIE
Licznik PPE 3
własność dzierżawa najem
Umowa najmu lub dzierżawy nie może obowiązywać na czas krótszy niż umowa sprzedaży energii elektrycznej
TAK   NIE

Kalkulator

Gdzie mieszkasz?

Ile osób liczy Twoja rodzina?

Czy posiadasz ogrzewacz elektryczny?

 

Czy używasz klimatyzacji?

 

Czy korzystasz z bojlera, który podgrzewa wodę?

 

Twoje szacunkowe zużycie to:

0 kWh/rok